Blogi

Terapiassa päädytään usein sellaisiin aiheisiin kuin vaativuus, riittävyys ja täydellisyys. Ensimmäisenä sen tunnistaa puheesta, sitten suorittamisesta, sitten tyytymättömyydestä, sitten se kiertyy pahaan oloon. Olenko vaativa ja stressaantunut täydellisyydentavoittelija?

Työnohjauksen tarkoituksena on tukea työn tekijöitä, johtajia ja esimiehiä sekä työn tekemistä. Työnohjauksen on todettu lisäävän työn laatua, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Viisi tavallista keskustelun ja kehittelyn aihetta työnohjauksessa ovat työn määrä ja kiire, viestintäongelmat, esimiestyö ja johtaminen, kriisit sekä muutokset....

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan terapiassa vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

Syyllisyys painaa, syyllisyys ei päästä irti, olen syyllinen. Hyvä niin, silloin kun syyllisyys kertoo vääristä teoista, tarpeesta myöntää ne ja pyytää anteeksi tai korjata jotain. Väärä syyllisyys on yhtä painavaa, mutta syyllisyys on aiheetonta. Et ole tehnyt, ajatellut, sanonut, tuntenut tai ollut mitään väärin. Et ole syyllinen, sinulla on vain...

Alkoholi maistuu meille suomalaisille hyvin ja juomiskulttuurissamme juominen pesee juomattomuuden, mutta kukapa haluaisi olla alkoholisti. Riippuvuus alkoholiin - tai huumeisiin ja lääkkeisiin yhä useammin - voi kuitenkin syntyä kenelle tahansa meistä, kutsumatta ja vaivihkaa juomisen ilon seurauksena.

Se päivä, kun puhumme mielen hyvinvoinnista ja hoidosta samalla tavalla kuin fyysisen kehomme hoidosta ja hyvinvoinnista, ei ole vielä. Mutta se päivä lähestyy.

Yksinäisiä ja yksinäisyydestä kärsiviä on Suomessa paljon. Vanheneva Suomi on täynnä yksinäisiä vanhuksia asunnoissaan. Auttava puhelin täyttyi kesällä lasten ja nuorten puheluista, kun he etsivät aikuista, jolle puhua. Vapaaehtoistyössä yksinäiset tulivat ensimmäisenä sankoin joukoin vastaan. Ja yksin voi olla myös joukossa, muiden kanssa.