BLOGI

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

Erilaiset terapiamuodot ovat yksi keino lisätä omaa hyvinvointia ja löytää apua elämän ja mielen solmukohdissa.

Terapiassa päädytään usein sellaisiin aiheisiin kuin vaativuus, riittämättömyys ja täydellisyys. Ensimmäisenä sen tunnistaa puheesta, sitten suorittamisesta, sitten tyytymättömyydestä, sitten se kiertyy pahaan oloon. Oletko vaativa ja stressaantunut täydellisyydentavoittelija? Onko sinulta vaadittu paljon, oletko riittänyt?

Päivä, että puhumme mielen hyvinvoinnista ja terveydestä samalla tavalla kuin fyysisestä terveydestä, lähestyy. Mieltä kuunnellaan ja hoidetaan kuten fyysistä kehoa. Ihmisen terveys on kokonaisvaltaista ja mielen ja kehon terveys kietoutuvat toisiinsa.

Syyllisyys painaa, syyllisyys ei päästä irti, olen syyllinen. Hyvä niin, silloin kun syyllisyys kertoo vääristä teoista ja tarpeesta myöntää ne, tarpeesta pyytää anteeksi tai korjata jotain.

Työnohjaus tukee työn tekemistä, työntekijöitä ja johtamista ja auttaa organisaation ja yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksen on todettu lisäävän työn laatua ja tuloksellisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia ja se sopii hyvin kaikille ammattialoille. Viisi tavallista keskustelun ja kehittelyn aihetta työnohjauksessa ovat...

Yksinäisiä ja yksinäisyydestä kärsiviä on Suomessa paljon. Vanheneva Suomi on täynnä yksinäisiä vanhuksia asunnoissaan. Auttava puhelin täyttyi kesällä lasten ja nuorten puheluista, kun he etsivät aikuista, jolle puhua. Vapaaehtoistyössä yksinäiset tulivat ensimmäisenä sankoin joukoin vastaan. Ja yksin voi olla myös joukossa, muiden kanssa.