Blogi

Terapia on yksi keino lisätä omaa hyvinvointia ja löytää apua elämän ja mielen solmukohdissa. Seuraavassa tavallisia aiheita terapiassa ja terapian ympärillä.

Terapiassa päädytään usein sellaisiin aiheisiin kuin vaativuus, riittämättömyys ja täydellisyys. Ensimmäisenä sen tunnistaa puheesta, sitten suorittamisesta, sitten tyytymättömyydestä, sitten se kiertyy pahaan oloon. Oletko vaativa ja stressaantunut täydellisyydentavoittelija?

Työnohjauksen tarkoitus on tukea työn tekemistä, työntekijöitä ja johtamista. Työnohjauksen on todettu lisäävän työn laatua, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia ja se sopii hyvin kaikille aloille. Viisi tavallista keskustelun ja kehittelyn aihetta työnohjauksessa ovat työn määrä ja kiire, viestintä- ja vuorovaikutus, esimiestyö ja johtaminen,...

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

Syyllisyys painaa, syyllisyys ei päästä irti, olen syyllinen. Hyvä niin, silloin kun syyllisyys kertoo vääristä teoista, tarpeesta myöntää ne ja pyytää anteeksi tai korjata jotain. Väärä syyllisyys on yhtä painavaa, mutta syyllisyys on aiheetonta. Et ole tehnyt, ajatellut, sanonut, tuntenut tai ollut mitään väärin. Et ole syyllinen, sinulla on vain...

Alkoholi maistuu meille suomalaisille hyvin ja juomiskulttuurissamme juominen pesee juomattomuuden. Mutta kukapa haluaisi olla alkoholisti, päihderiippuvainen, sekakäyttäjä tai narkomaani. Niin voi kuitenkin käydä, kutsumatta ja vaivihkaa, hitaasti tai nopeasti ja tavallista on kieltää ongelma pitkään ja se, että riippuvuus on syntynyt, ilman ei...

Se päivä, kun puhumme mielen hyvinvoinnista, terveydestä ja hoidosta samalla tavalla kuin fyysisen kehomme terveydestä ja hoidosta, ei ole vielä. Mutta se päivä lähestyy.

Yksinäisiä ja yksinäisyydestä kärsiviä on Suomessa paljon. Vanheneva Suomi on täynnä yksinäisiä vanhuksia asunnoissaan. Auttava puhelin täyttyi kesällä lasten ja nuorten puheluista, kun he etsivät aikuista, jolle puhua. Vapaaehtoistyössä yksinäiset tulivat ensimmäisenä sankoin joukoin vastaan. Ja yksin voi olla myös joukossa, muiden kanssa.