BLOGI

Hoida mieltä kuten fyysistä terveyttäsi. Erilaiset terapiamuodot ovat yksi keino lisätä omaa hyvinvointia ja löytää apua elämän ja mielen solmukohdissa.

Terapiassa päädytään usein sellaisiin aiheisiin kuin vaativuus, riittämättömyys ja täydellisyys. Ensimmäisenä sen tunnistaa puheesta, sitten suorittamisesta, sitten tyytymättömyydestä, sitten se kiertyy pahaan oloon. Oletko vaativa ja stressaantunut täydellisyydentavoittelija? Onko sinulta vaadittu paljon, oletko riittänyt?

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

Työnohjaus tukee työn tekemistä, työntekijöitä ja johtamista ja auttaa organisaation ja yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksen on todettu lisäävän työn laatua ja tuloksellisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia ja se sopii hyvin kaikille ammattialoille. Viisi tavallista keskustelun ja kehittelyn aihetta työnohjauksessa ovat...

Syyllisyys painaa, syyllisyys ei päästä irti, olen syyllinen. Hyvä niin, silloin kun syyllisyys kertoo vääristä teoista, tarpeesta myöntää ne ja pyytää anteeksi tai korjata jotain. Väärä syyllisyys on yhtä painavaa, mutta syyllisyys on aiheetonta. Et ole tehnyt, ajatellut, sanonut, tuntenut tai ollut mitään väärin. Et ole syyllinen, sinulla on vain...

Se päivä, kun puhumme mielen hyvinvoinnista, terveydestä ja hoidosta samalla tavalla kuin fyysisen kehomme terveydestä ja hoidosta, ei ole vielä. Mutta se päivä lähestyy.

Yksinäisiä ja yksinäisyydestä kärsiviä on Suomessa paljon. Vanheneva Suomi on täynnä yksinäisiä vanhuksia asunnoissaan. Auttava puhelin täyttyi kesällä lasten ja nuorten puheluista, kun he etsivät aikuista, jolle puhua. Vapaaehtoistyössä yksinäiset tulivat ensimmäisenä sankoin joukoin vastaan. Ja yksin voi olla myös joukossa, muiden kanssa.