BLOGI

Terapia on yksi keino lisätä omaa hyvinvointia ja löytää apua elämän ja mielen solmukohdissa. Terapian onnistumiseen vaikuttavat erityisesti terapeutin ja asiakkaan toimiva yhteistyösuhde ja vuorovaikutus riippumatta terapiasuuntauksesta, mutta sopivilla ja vaikuttavilla terapiamenetelmilläkin on väliä. Mietitkö terapiaa? Seuraavat teemat ovat...

Terapiassa päädytään usein sellaisiin aiheisiin kuin vaativuus, riittämättömyys ja täydellisyys. Ensimmäisenä sen tunnistaa puheesta, sitten suorittamisesta, sitten tyytymättömyydestä, sitten se kiertyy pahaan oloon. Oletko vaativa ja stressaantunut täydellisyydentavoittelija? Onko sinulta vaadittu paljon, oletko riittänyt?

Terapian vaikuttavuutta, eli sitä, mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa, on vaikea tutkia, mutta psykoterapia-tutkimusten mukaan vaikuttavia tekijöitä psykoterapiamuodosta riippumatta ovat:

Alkoholi maistuu hyvin meille suomalaisille ja kulttuurissamme juominen on pessyt kohtuukäytön ja raittiuden. On myös elämäntilanteita, joissa juominen lisääntyy. Samalla voi syntyä myös riippuvuus, jolloin juomisen ja käytön lopettaminen ei onnistu enää vain päättämällä.

Työnohjauksen tarkoitus on tukea työn tekemistä, työntekijöitä, johtamista ja organisaation tai yrityksen toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työnohjauksen on todettu lisäävän työn laatua ja tuloksellisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia ja se sopii hyvin kaikille ammattialoille. Viisi tavallista keskustelun ja kehittelyn aihetta...

Syyllisyys painaa, syyllisyys ei päästä irti, olen syyllinen. Hyvä niin, silloin kun syyllisyys kertoo vääristä teoista, tarpeesta myöntää ne ja pyytää anteeksi tai korjata jotain. Väärä syyllisyys on yhtä painavaa, mutta syyllisyys on aiheetonta. Et ole tehnyt, ajatellut, sanonut, tuntenut tai ollut mitään väärin. Et ole syyllinen, sinulla on vain...

Se päivä, kun puhumme mielen hyvinvoinnista, terveydestä ja hoidosta samalla tavalla kuin fyysisen kehomme terveydestä ja hoidosta, ei ole vielä. Mutta se päivä lähestyy.

Yksinäisiä ja yksinäisyydestä kärsiviä on Suomessa paljon. Vanheneva Suomi on täynnä yksinäisiä vanhuksia asunnoissaan. Auttava puhelin täyttyi kesällä lasten ja nuorten puheluista, kun he etsivät aikuista, jolle puhua. Vapaaehtoistyössä yksinäiset tulivat ensimmäisenä sankoin joukoin vastaan. Ja yksin voi olla myös joukossa, muiden kanssa.