Apua alkoholismiin ja riippuvuuksiin   

20.01.2022

Mietitkö omaa juomista? Tuoko juominen yhä enemmän ongelmia? Tunnistatko jo riippuvuuden?

Alkoholismiin löytyy apua

Tunnista alkoholismi ja riippuvuussairaus

Alkuvaiheessa alkoholin ja päihteiden käyttö on yleensä hauskaa, päihtyminen tuottaa suurta mielihyvää ja syitä käyttää löytyy usein, mutta vielä voi olla pitkiäkin jaksoja, että päihdettä ei käytetä. Keskivaiheessa riippuvuus syvenee, juominen lisääntyy ja sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset ongelmat lisääntyvät. Arjessa, työssä ja ihmissuhteissa juominen ja siitä johtuvat ongelmat ovat yhä enemmän läsnä. Oman arvomaailman vastainen käytös lisääntyy, henkinen pahoinvointi lisääntyy ja riitoja ihmissuhteissa on paljon. Loppuvaiheen käyttö on pakonomaista, kontrollikyky alkoholin ja päihteen käyttöön ja määrään on mennyt eikä hallintaa enää ole. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset oireet ovat voimakkaita ja ennenaikaisen kuoleman riski kohonnut. 

Tunnista tilanne ja hae apua ja/tai vertaistukea. Alkoholi- ja päihderiippuvuuden synnyttyä kyse on parantumattomasta ja etenevästä aivosairaudesta käytön jatkuessa.

Diagnostisesti päihderiippuvuus (alkoholi, lääkkeet, huumeet) on todettavissa, kun vähintään kolme seuraavista kriteereistä täyttyy kuukauden ajan tai toistuvasti vuoden aikana (ICD-10):

- kestät paljon alkoholia ja päihteitä (toleranssi); määrät ja kerrat ovat lisääntyneet kun katsot taaksepäin 

- kyky hallita aloittamista, lopettamista ja käyttöä heikkenee ja katoaa: taas kävi näin ja sammuit, vaikka piti tehdä muuta, lopettaa, olla ilman, ottaa vain vähän

- ajatukset ja elämä pyörivät yhä enemmän alkoholin ja päihteen hankkimisen ja käytön ympärillä muiden mielihyvän lähteiden sijaan - vaikka kieltäisit sen, vaikka löytäisit syitä ja selittäisit muuta 

voimakas halu ja pakonomainen tarve käyttää ainetta

- huolimatta haitallisista seurauksista käyttö jatkuu ja lisääntyy ja vaikka olet tietoinen haitoista ja niiden suuruudesta, tavallista on kieltäminen, selittäminen ja muiden syyttäminen

Ärsyynnyt ilman päihdettä, olet levoton ja eristäytyminen on tavallista. Vaikka syy ärsyyntymiseen tuntuu olevan muissa ja muualla, syy siihen sekä agressiiviseen ja itsekkääseen toimintaan on pakonomainen tarve ja halu saada päihdettä, kun hallinta vähenee ja häviää.

Ei oma vika vaan etenevä aivosairaus 

Alkoholismissa ei ole kyse selkärangasta, tahdonvoimasta tai omasta viasta, huonoudesta ja pahuudesta sen enempää kuin muissakaan sairauksissa. 

Riippuvuus on etenevä aivosairaus ja sen syyt ovat biopsykososiaalisia eli siihen liittyy biologisia, sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä. Perheessä ja suvussa löytyy tavallisesti riippuvuuksia, sosiaalisilla suhteilla ja elämäntilanteilla on vaikutusta käyttöön samoin kuin suomalaisella juomis- ja humalakulttuurilla. Traumaattisilla, vaikeilla ja raskailla kokemuksilla elämän aikana on yhteyttä riippuvuuksiin. 

Murheellisten laulujen maa

Suomalaisilla riski sairastua alkoholi- ja päihderiippuvuuteen on suuri ja lähes jokainen tietää suvustaan ja kaveri- ja lähipiiristään alkoholismiin ja huumeriippuvuuteen sairastuneita. 

Kulttuurissamme juominen ja humala pesevät kohtuukäytön ja päihteettömyyden, mikä on riski sairastua alkoholismiin. On myös elämäntilanteita, joissa juominen lisääntyy. Riski sairastua kasvaa aina, kun käyttö lisääntyy. Irti pääseminen ja juomatta oleminen ei onnistukaan enää vain päättämällä.

Päihteet muuttavat ihmisen persoonaa, käytöstä ja elämää, kun sairaus etenee. Erilaiset ongelmat lisääntyvät käytön hallinnan kadotessa. 

Seuraukset sairastuneelle ja hänen lähellä olevilleen ovat raskaita ja kaikki oireilevat (ns. läheisriippuvuus). 

Päihderiippuvuus on kansanterveydellisesti merkittävä sairaus koskettaen suoraan tai välillisesti suurta osaa suomalaisista ikään, asemaan, varallisuuteen ja paikkaan katsomatta. Sillan alla asuvan alkoholistin sijaan juominen ja käyttö on tavallista kotona ja ravintolassa ja työssäkäynti onnistuu pitkäänkin. 

Riippuvuudessa syntyvän fyysisen ja psyykkisen halun käyttää, tiedon puutteen, ikävien asenteiden ja leiman vuoksi sairautta on vaikea tunnistaa ja hakea ja saada siihen apua, ennen kuin sairaus on edennyt jo pitkälle. Hae apua, sillä jokainen päivä riippuvuudessa pahentaa tilannetta ja sairaus etenee.

Mistä apua alkoholismiin?

Alkoholi- ja päihderiippuvuutta tunnistetaan, tunnetaan ja hoidetaan melko huonosti eikä riippuvuuden koko kuvaa vielä tunnetakaan, joten avaimet ratkaisuun ovat usein sinulla itselläsi ja sinnikkyys palkitaan.

Lääke vaivaan on kasvaneen ongelman tai riippuvuuden huomaaminen ja avun ja/tai vertaistuen löytäminen.

Riippuvuuksien hoito on Suomessa pirstaleista ja käytössä on lukuisia, myös kyseenalaisia menetelmiä, vaikka vaikuttavista menetelmistä on jo hyvin tietoa ja suositukset. 

Julkinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat kaikkien käytettävissä ja avun saanti on lakisääteistä. Työpaikoilla on saatavissa apua ja ohjausta, verkossa ja puhelimella on yhä enemmän apua ja tietoa tarjolla, kirkolla ja diakoniatyössä on erilaisia päihdepalveluja, alalla on yrittäjiä ja järjestöt auttavat. AA, NA ja muut vertaisryhmät ovat erittäin hyviä auttajia alkoholi-, päihde ja muissa riippuvuuksissa. 

Riippuvuutta sairastavan läheisen ja ystävän kannattaa myös hakea keskusteluapua ja vertaistukea, sillä alkoholismi- ja päihderiippuvuussairaus vahingollisine piirteineen sairastuttaa koko perheen ja lähellä olevat.

Tietoa, keskusteluapua ja vertaistukea

Riippuvuuksien hoidon perusta on psykososiaalinen ja terapeuttinen tuki, tiedon saaminen sekä vertaistuki. Hyvässä terapeuttisessa tuessa tulet kuulluksi, terapeutin kanssa syntyy hyvä yhteistyösuhde, toipuminen etenee ja löydät keinoja eteenpäin.

Riippuvuuksiin kietoutuu usein häpeän, arvottomuuden, turvattomuuden ja tunne-elämän kysymyksiä sekä traumaattisia kokemuksia syynä ja seurauksena. Juomisesta ja päihteistä irrottautumiseen sopivat hyvin monet terapeuttiset menetelmät sekä hyväksyvä ja ymmärtävä vertaistuki. 

Riippuvuuksista selviää hyvin oikean avun, ajantasaisen tiedon ja vertaistuen avulla. 

Vapaus avaa ovet aivan uuteen, oman näköiseen elämään ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Ota yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla tai tee ajanvaraus. 

Tapaamiset puhelimella, etänä ja Suupohjassa Isojoella Etelä-Pohjanmaalla (n. 40 km Karijoki, Karvia, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka, Merikarvia, Teuva).