Juominen on ilomme - vai riippuvuutta? Apua alkoholi- ja päihdeongelmiin    

15.01.2021

Alkoholi maistuu hyvin meille suomalaisille ja juomakulttuurissamme humala pesee kohtuukäytön ja raittiuden. Samalla voi syntyä riippuvuus, jolloin juomisen ja käytön lopettaminen ei onnistu enää vain päättämällä. 

Tilanne kannattaa tunnistaa mahdollisimman pian ja hakea apua ja vertaistukea, sillä kyseessä on parantumaton ja etenevä sairaus, usein myös suoraan tai välillisesti kuolemaan johtava sairaus.

Avuksi löytyy hyviä ja vaikuttavia psykososiaalisia ja terapeuttisia menetelmiä sekä vertaistukea, jolla on erityinen merkitys alkoholi- ja päihderiippuvuuksista selviämisessä ja toipumisessa.

Tunnista jo alkanut riippuvuus

Päihderiippuvuus on todettavissa, kun vähintään kolme seuraavista kriteereistä täyttyy kuukauden ajan tai toistuvasti vuoden aikana (ICD-10):

-   kestät hyvin alkoholia ja päihteitä (toleranssi); määrät ja kerrat ovat myös kasvaneet kun katsot taaksepäin 

-   kyky hallita aloittamista, lopettamista ja käyttöä heikkenee ja katoaa: taas kävi näin ja sammuit, vaikka piti tehdä muuta, lopettaa, olla ilman, ottaa vain vähän

-   päivä, viikko, elämä ja ajatukset pyörivät yhä enemmän ottamisen ympärillä muiden mielihyvän lähteiden sijaan - vaikka kieltäisit sen, vaikka löytäisit syitä ja selittäisit muuta 

- voimakas halu ja pakonomainen tarve käyttää ainetta

- käyttö jatkuu ja lisääntyy huolimatta käytön selvistä haitallisista seurauksista ja vaikka olet tietoinen haitoista ja niiden suuruudesta, tavallista on kieltäminen, selittäminen ja muiden syyttäminen

-   ärsyynnyt ilman päihdettä; vaikka vika ja syy ärsyyntymiseen tuntuu olevan muissa ja muualla, syy ärsyyntymiseen, agressiivisuuteen ja itsekkääseen toimintaan on pakonomainen tarve saada päihdettä ja fysiologiset vieroitusoireet, kun aineen käyttö vähenee tai loppuu

Riippuvuus on biopsykososiaalista eli siihen liittyy biologisia, sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä. Perheessä ja suvussa löytyy tavallisesti riippuvuuksia ja olosuhteilla ja suomalaisella alkoholikulttuurilla on merkitystä runsaaseen alkoholin ja päihteen käyttöön, mikä lisää riskiä sairastua riippuvuuteen.  

Murheellisten laulujen maa

Suomalaisilla riski sairastua päihderiippuvuuteen on suuri ja lähes jokainen tietää suvustaan ja lähipiiristään useampia alkoholi- ja päihderiippuvuuteen sairastuneita. Päihteet muuttavat ihmisen persoonaa, käytöstä ja elämää, kun riippuvuussairaus etenee ja syvenee. Seuraukset juovalle ja hänen läheisilleen ovat raskaita ja kaikki oireilevat. 

Riippuvuudet koskettavat suoraan tai välillisesti suurta osaa suomalaisista ikään, asemaan, varallisuuteen ja paikkaan katsomatta. Sillan alla asuvan alkoholistin sijaan juominen ja käyttö on tavallista kotona ja ravintolassa ja työssäkäynti onnistuu pitkäänkin. 

Tiedon puutteen ja leiman takia sairautta on vaikea tunnistaa ja siihen on vaikea hakea ja saada apua, ennen kuin sairaus on edennyt jo pitkälle.

Apua alkoholi- ja päihderiippuvuuteen

Alkoholi- ja päihderiippuvuuksia hävetään ja salataan, vaikka kyse ei ole selkärangasta tai omasta viasta sen enempää kuin muissakaan sairauksissa. Riippuvuudet ovat edelleen tabuja ja leimaavia, mikä estää tehokkaasti avun hakemisen ja ongelman ratkaisun. Lääke vaivaan on kuitenkin ongelman ja riippuvuuden huomaaminen ja avun hakeminen. 

Päihderiippuvuutta tunnistetaan, tunnetaan ja hoidetaan melko huonosti eikä riippuvuuden koko kuvaa vielä tunnetakaan, joten avaimet ratkaisuun ovat usein sinulla itselläsi ja sinnikkyys palkitaan.

Riippuvuuksien hoito on Suomessa pirstaleista ja apua voi olla hankala saada, mutta etsivä löytää. Julkinen terveydenhuolto on käytettävissä, työpaikoilla on saatavissa ohjausta, verkossa on yhä enemmän apua ja neuvoa tarjolla, kirkolla ja diakoniatyössä on erilaisia päihdepalveluja, alalla on yksityisiä yrittäjiä ja järjestöt auttavat samoin kuin AA, NA ja muut vertaisryhmät ovat auki. 

Riippuvuuksien hoidon perusta on psykososiaalinen tuki ja vertaistuki.

Päihderiippuvaisen läheisten ja ystävien kannattaa hakea keskusteluapua ja vertaistukea, sillä päihderiippuvuus vahingollisine piirteineen sairastuttaa koko perheen ja lähellä olevat.

Vertaistukea, keskusteluapua ja tietoa

Riippuvuuksiin kietoutuu yleensä itsetunnon, turvattomuuden ja tunne-elämän kysymyksiä ja traumaattisia kokemuksia. Tämän vuoksi juomisesta ja päihteistä irrottautumisessa auttavat riippuvuuksia ymmärtävä ja sinut hyväksyvä vertaistuki sekä psykososiaaliset, terapeuttiset menetelmät. Tärkeää on saada myös oikeaa ja ajantasaista tietoa riippuvuussairaudesta.

Päihderiippuvuudesta ja muista riippuvuuksista selvitään hyvin psykososiaalisen tuen, oikean tiedon ja vertaistuen avulla. Vapaus avaa oven aivan uuteen elämään. 

Jos aihe mietityttää tai ongelmat ovat jo alkaneet, ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika niin mietitään askelia eteenpäin.