Juominen on ilomme? Apua alkoholismiin ja riippuvuuksiin   

15.01.2022

Alkoholi maistuu hyvin meille suomalaisille ja kulttuurissamme juominen on pessyt kohtuukäytön ja raittiuden. On myös elämäntilanteita, joissa juominen lisääntyy. Samalla voi syntyä myös riippuvuus, jolloin juomisen ja käytön lopettaminen ei onnistu enää vain päättämällä. 

Tilanne kannattaa tunnistaa mahdollisimman pian ja hakea apua sekä vertaistukea, sillä riippuvuudessa kyse on parantumattomasta ja etenevästä sairaudesta.

Avuksi alkoholi- ja päihdeongelmiin löytyy hyviä ja vaikuttavia psykososiaalisia ja terapeuttisia menetelmiä. Vertaistuki on usein terapeuttista, hoitavaa ja sillä on erityinen merkitys alkoholi-, päihde- ja muista riippuvuuksista irrottautumisessa ja toipumisessa.

Tunnista jo alkanut riippuvuus

Alkoholi- ja päihderiippuvuuden synnyttyä riippuvuus voidaan jakaa alku-, keski- ja loppuvaiheeseen. Alkuvaiheessa alkoholin ja päihteiden käyttö on yleensä hauskaa, päihtyminen tuottaa suurta mielihyvää ja syitä käyttää löytyy usein, mutta vielä voi olla pitkiäkin jaksoja, että päihdettä ei käytetä. Keskivaiheessa riippuvuus etenee ja syvenee ja sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset ongelmat lisääntyvät. Oman arvomaailman vastainen käytös lisääntyy, psyykkinen ja henkinen vointi heikkenee, riitoja ihmissuhteissa on paljon ja päihde on paljon läsnä sekä omassa että läheisten elämässä. Loppuvaiheen käyttö on pakonomaista, kontrollikyky alkoholin ja päihteen käyttöön ja määrään on menetetty. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset oireet ovat voimakkaita ja ennenaikaisen kuoleman riski kohoaa. 

Diagnostisesti päihderiippuvuus (alkoholi, lääkkeet, huumeet) on todettavissa, kun vähintään kolme seuraavista kriteereistä täyttyy kuukauden ajan tai toistuvasti vuoden aikana (ICD-10):

- kestät paljon alkoholia ja päihteitä (toleranssi); määrät ja kerrat ovat lisääntyneet kun katsot taaksepäin 

- kyky hallita aloittamista, lopettamista ja käyttöä heikkenee ja katoaa: taas kävi näin ja sammuit, vaikka piti tehdä muuta, lopettaa, olla ilman, ottaa vain vähän

- ajatukset ja elämä pyörivät yhä enemmän alkoholin ja päihteen hankkimisen ja käytön ympärillä muiden mielihyvän lähteiden sijaan - vaikka kieltäisit sen, vaikka löytäisit syitä ja selittäisit muuta 

voimakas halu ja pakonomainen tarve käyttää ainetta

- huolimatta haitallisista seurauksista käyttö jatkuu ja lisääntyy ja vaikka olet tietoinen haitoista ja niiden suuruudesta, tavallista on kieltäminen, selittäminen ja muiden syyttäminen

Ärsyynnyt myös ilman päihdettä, olet levoton ja lisääntyvä eristäytyminen on tavallista. Vaikka syy ärsyyntymiseen tuntuu olevan muissa ja muualla, syy siihen sekä agressiivisuuteen ja itsekkääseen toimintaan on pakonomainen tarve ja halu saada päihdettä sekä erilaiset vieroitusoireet, kun aineen käyttö vähenee tai loppuu.

Riippuvuudessa kyse ei ole selkärangasta, tahdonvoimasta tai omasta viasta sen enempää kuin muissakaan sairauksissa. Riippuvuus on etenevä aivosairaus ja se on biopsykososiaalista eli siihen liittyy biologisia, sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä. Perheessä ja suvussa löytyy tavallisesti riippuvuuksia, sosiaalisilla suhteilla ja elämäntilanteilla on merkitystä käyttöön samoin kuin suomalaisella päihdekulttuurilla ja psyykkisillä tekijöillä.

KYSY LISÄÄ 

Murheellisten laulujen maa

Suomalaisilla riski sairastua päihderiippuvuuteen on suuri ja lähes jokainen tietää suvustaan sekä kaveri- ja lähipiiristään useampia alkoholismiin ja huumeriippuvuuteen sairastunutta. Päihteet muuttavat ihmisen persoonaa, käytöstä ja elämää, kun sairaus etenee ja syvenee. 

Seuraukset sairastuneelle ja hänen lähellä olevilleen ovat raskaita ja kaikki oireilevat, osin hyvinkin samantyyppisesti (ns. läheisriippuvuus). 

Päihderiippuvuus on kansanterveydellisesti merkittävä sairaus koskettaen suoraan tai välillisesti suurta osaa suomalaisista ikään, asemaan, varallisuuteen ja paikkaan katsomatta. Sillan alla asuvan alkoholistin sijaan juominen ja käyttö on tavallista kotona ja ravintolassa ja työssäkäynti onnistuu pitkäänkin. 

Riippuvuudessa syntyvän käyttöhalun sekä tiedon puutteen ja leiman takia sairautta on vaikea tunnistaa tai hakea ja saada siihen apua, ennen kuin sairaus on edennyt jo pitkälle.

Apua alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen löytyy

Päihderiippuvuutta tunnistetaan, tunnetaan ja hoidetaan melko huonosti eikä riippuvuuden koko kuvaa vielä tunnetakaan, joten avaimet ratkaisuun ovat usein sinulla itselläsi ja sinnikkyys palkitaan.

Lääke vaivaan on ongelman ja riippuvuuden huomaaminen sekä avun ja vertaistuen pariin hakeutuminen. 

Riippuvuuksien hoito on Suomessa pirstaleista, mutta etsivä löytää. Julkinen terveydenhuolto on käytettävissä, työpaikoilla on saatavissa ohjausta, verkossa on yhä enemmän apua ja tietoa tarjolla, kirkolla ja diakoniatyössä on erilaisia päihdepalveluja, alalla on yksityisiä yrittäjiä ja järjestöt auttavat. AA, NA ja muut vertaisryhmät ovat lisäksi tehokkaimpia auttajia päihderiippuvuuksissa. 

Päihderiippuvuutta sairastavan läheisen ja ystävän kannattaa hakea keskusteluapua ja vertaistukea, sillä alkoholismi ja päihderiippuvuus vahingollisine piirteineen sairastuttavat koko perheen ja lähellä olevat.

Tieto, keskustelu ja vertaistuki auttavat

Riippuvuuksien hoidon perusta on psykososiaalinen, terapeuttinen tuki, tiedon saaminen sairaudesta sekä vertaistuki.

Riippuvuuksiin kietoutuu usein häpeän, arvottomuuden, turvattomuuden ja tunne-elämän kysymyksiä sekä traumaattisia kokemuksia. Tämän vuoksi juomisesta ja päihteistä irrottautumiseen sopivat monet terapeuttiset menetelmät sekä hyväksyvä ja ymmärtävä vertaistuki. Tärkeää on saada myös oikeaa ja ajantasaista tietoa riippuvuussairauksista.

Riippuvuuksista selvitään hyvin oikean avun, tiedon ja vertaistuen turvin. Vapaus riippuvuudesta avaa ovet aivan uuteen elämään ja hyvinvointiin. 

OTA YHTEYTTÄ tai varaa aika. Voit sopia tapaamisen etänä, Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka, Teuva, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen).

Seuraa myös TERAPIATARINOITA (Instagram)