Juominen on ilomme - vai riippuvuutta?    

15.01.2021

Alkoholi maistuu meille suomalaisille hyvin ja juomakulttuurissamme juominen ja humala pesevät juomattomuuden ja kohtuukäytön. Samalla voi syntyä riippuvuus alkoholiin, päihteisiin ja lääkkeisiin, jolloin juomisen ja käytön lopettaminen ei onnistu enää vain päättämällä. 

Tilanne kannattaa tunnistaa mahdollisimman pian ja hakea apua ja vertaistukea, sillä kyseessä on vakava, etenevä ja usein suoraan tai välillisesti kuolemaan johtava sairaus. Synnyttyään riippuvuussairaus ei katoa.

Avuksi löytyy hyviä ja vaikuttavia psykososiaalisia ja terapeuttisia menetelmiä sekä vertaistukea, jolla on erityinen merkitys alkoholi- ja päihderiippuvuuksista selviämisessä ja toipumisessa.

Tunnista jo alkanut riippuvuus: 

-   kestät hyvin alkoholia ja päihteitä; määrät ja kerrat ovat kasvaneet kun katsot taaksepäin 

-   kiellät ongelman ja tilanteen, selität, valehtelet, salailet, piilottelet ja keksit tekosyitä - itsellesi ja muille 

-   taas kävi näin ja sammuit, vaikka piti tehdä muuta, lopettaa, olla ilman, ottaa vain vähän

-   päivä, viikko, elämä ja ajatukset pyörivät yhä enemmän ottamisen ympärillä muiden mielihyvän lähteiden sijaan - vaikka kieltäisit sen, vaikka löytäisit syitä ja selittäisit muuta

-   ärsyynnyt ilman päihdettä - vaikka vika ja syy ärsyyntymiseen tuntuu olevan muissa ja muualla, syy ärsyyntymiseen, agressiivisuuteen ja itsekkääseen toimintaan on pakonomainen tarve saada päihdettä

Murheellisten laulujen maa

Suomalaisilla riski päihderiippuvuuteen sairastumiseen on suuri ja lähes jokainen tietää suvustaan alkoholisteja ja niitä, joille maistuu ja juominen menee usein överiksi. Naisten ja yhä nuorempien sairastuminen päihderiippuvuuteen ja huumekuolemat kasvavat kaiken aikaa. Päihteet muuttavat ihmisen persoonaa, käytöstä ja elämää, kun riippuvuus syvenee ja ilman ei voi olla. Seuraukset juovalle ja hänen läheisilleen ovat raskaita ja kaikki oireilevat. 

Riippuvuudet koskettavat suoraan tai välillisesti isoa osaa suomalaisista ikään, asemaan ja paikkaan katsomatta. Sillan alla asuvan alkoholistin sijaan tyypillinen alkoholisti juo tai sekäkäyttää kotonaan, autotallissa tai ravintolassa, käy töissä eikä useinkaan erotu muista. Kun riippuvuuden raja ylittyy, määrät ja kerrat lisääntyvät, käyttö muuttuu elämää hallitsevaksi ja suunta on tasaisesti alaspäin. Päihde vie, sinä vikiset. Samalla lisääntyvät muut ongelmat, joten apua kannattaa hakea nopeasti.  

Apua alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen

Alkoholismia ja päihderiippuvuuksia hävetään, salataan, kielletään ja kaunistellaan ja ne ovat turhaan tabuja ja leimaa aiheuttavia, mikä estää tehokkaasti avun hakemisen ja ongelman ratkaisun. Lääke vaivaan on riippuvuuden huomaaminen ja avun hakeminen. Päihderiippuvuutta tunnistetaan, tunnetaan ja hoidetaan melko huonosti eikä riippuvuuden koko kuvaa vielä tunnetakaan, joten avaimet ratkaisuun ovat usein sinulla itselläsi.

Riippuvuuksien hoito on Suomessa pirstaleista ja apua voi olla hankala saada, mutta etsivä löytää. Julkinen terveydenhuolto on käytettävissä, työpaikoilla on saatavissa ohjausta, verkossa on yhä enemmän apua ja neuvoa tarjolla, kirkolla ja diakoniatyössä on erilaisia päihdepalveluja, alalla on yksityisiä yrittäjiä ja järjestöt auttavat samoin kuin AA ja NA ovat aina auki. Riippuvuuksiin on vaikuttavia psykososiaalisia menetelmiä ja vertaistuki on irrottautumisessa ja toipumisessa tärkeä tekijä. Päihderiippuvaisen läheisten ja ystävien kannattaa hakea keskusteluapua ja vertaistukea, sillä päihderiippuvuus vahingollisine piirteineen sairastuttaa koko perheen ja lähellä olevat.

Terapia ja keskusteluapu tukevat irrottautumista

Riippuvuuksiin kietoutuvat yleensä itsetunnon, turvattomuuden ja tunne-elämän kysymykset, joihin juominen ja päihteet antavat nopean, mutta huonon vastauksen. Tämän vuoksi juomisesta ja päihteistä irrottautumisessa terapeuttinen tuki, terapiamenetelmät ja keskusteluapu auttavat hyvin alkuun ja motivoitumiseen ja ne on todettu myös tutkimuksin riippuvuuksissa vaikuttaviksi menetelmiksi.

Päihderiippuvuudesta ja muista riippuvuuksista selviää hyvin tuen, oikean tiedon ja vertaistuen avulla. Vapaus avaa oven aivan uuteen elämään.