Kertaterapia avuksi eteenpäin

KERTATERAPIA (single session therapy) syntyi, kun tutkittaessa huomattiin, että jo yksi terapiatapaaminen voi olla hyödyllinen. Kertaterapia on yhden kerran terapia, jonka tarkoitus on löytää keinoja ja auttaa eteenpäin jo yhdellä tapaamisella. Kertaterapiaa voi kutsua myös konsultaatioksi, valmennukseksi tai palaveriksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen. 

Kertaterapia sopii: 

- yksilötapaamiseen

- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa

- perheille

- ryhmille

- työpaikoille

Kertaterapia voidaan sopia myös verkkoon (Skype, Messenger, chat, sähköposti) tai puhelimella. Varaa kertaterapiaan aikaa 1,5 tuntia. 

Kertaterapia on ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä. Mitä muutosta sinä toivot? Käytämme usein samoja keinoja, yritämme selvitä yksin tai emme pääse alkuun, jolloin kertaterapia on hyvä apu eteenpäin. Tarvittaessa sovitaan aina uusi käynti tai muu seuranta.

TERAPIATARINOITA (Instagram)

Kertaterapiamallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi. Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta tavallisempaa on käydä terapiassa kerran tai pari. Terapiapalvelujen kysyntä ja tarve on jatkuvasti kasvanut ja kertaterapia on yksi hyvä vastaus myös tähän.

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson

Mikä terapiassa auttaa ja vaikuttaa? 

Mielen ja kehon hoitoa