Kertaterapia avuksi eteenpäin

KERTATERAPIA on 90 minuutin mittainen yhden kerran tapaaminen. 

Kertaterapiaa voidaan kutsua myös ohjaukseksi, palaveriksi, valmennukseksi tai konsultaatioksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen. 

Kertaterapia on asiakaslähtöistä, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja se sopii monenlaisiin tilanteisiin, ongelmiin ja aiheisiin, mietit sitten elämäntilannettasi, itseäsi ja vointiasi tai työhön liittyviä asioita.

Kertaterapia sopii:
- yksilötapaamiseen
- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa
- perheelle
- ryhmille
- työpaikoille

Kertaterapia (single session therapy) syntyi, kun tutkittaessa huomattiin, että jo yksi terapiatapaaminen on hyödyllinen. Mallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi. Suomessa kertaterapia-menetelmää kouluttaa Lyhytterapiainstituutti.

Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta yhtä tavallista on käydä terapiassa kerran, pari tai tarpeen mukaan. Kertaterapia sopii hyvin myös pitempää psykoterapiaa odottaessa tai jos haluat kokeilla terapiaa. 

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson