Kertaterapia

Hyödyllinen kertaterapia netissä ja Suupohjassa

Kertaterapia on 90 minuutin mittainen yhden kerran tapaaminen.

Kertaterapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Se sopii monenlaisiin aiheisiin ja ongelmiin, mietit sitten elämäntilannettasi, omaa vointia, jotain ongelmaa tai työhön liittyviä asioita.

Kertaterapiaa voi kutsua myös ohjaukseksi, palaveriksi, valmennukseksi tai konsultaatioksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen.

"Koin rohkaisua ja asioiden selkiytymistä. Tapaaminen auttoi mua ymmärtämään itseäni lisää ja arvostamaan omia kokemuksiani ja tarpeitani." - Etäasiakas

Kertaterapia:

- yksilötapaamiseen
- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa
- perheelle
- ryhmille
- työpaikoille

Hinta 90 euroa/90 min.

Kertaterapia (single session therapy) syntyi, kun tutkittaessa huomattiin, että jo yksi terapiatapaaminen on hyödyllinen. Mallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi. Suomessa ratkaisukeskeiseen kertaterapiatyöhön kouluttaa Lyhytterapiainstituutti.

Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta yhtä tavallista on käydä terapiassa kerran, pari ja tarpeen mukaan. 

Kertaterapia sopii hyvin myös pitempää psykoterapiaa odottaessa. 

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson