Kertaterapia avuksi eteenpäin

KERTATERAPIA on 90 minuutin mittainen yhden kerran terapia, jonka tarkoitus on olla mahdollisimman hyödyllinen jo yhdellä tapaamisella. Kertaterapiaa voi kutsua myös konsultaatioksi, valmennukseksi ja palaveriksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen. 

Ota yhteyttä, kun haluat eteenpäin. Kertaterapia on asiakaslähtöistä ja ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja se sopii monenlaisiin aiheisiin. 

Kertaterapia sopii:
- yksilötapaamiseen
- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa
- perheelle
- ryhmille
- työpaikoille

Mielen ja kehon hoitoa

Kertaterapia (single session therapy) syntyi, kun tutkittaessa huomattiin, että jo yksi terapiatapaaminen on hyödyllinen. Mallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi.

Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta tavallisempaa on käydä terapiassa kerran, pari tai tarpeen mukaan. Kertaterapia sopii hyvin myös pitempää psykoterapiaa odotellessa tai jos haluat kokeilla terapiaa. 

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson