Kertaterapia

HYÖDYLLINEN KERTATERAPIA 

Jo yksi terapiatapaaminen on todettu hyödylliseksi. Varaa kertaterapia helposti ja nopeasti.

Kertaterapia on 90 minuutin mittainen tapaaminen netissä, puhelimella tai Suupohjassa Isojoella. 

Kertaterapiaa voidaan kutsua myös ohjaukseksi, valmennukseksi, palaveriksi tai konsultaatioksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen. 

Koin rohkaisua ja asioiden selkiytymistä. Tapaaminen auttoi mua ymmärtämään itseäni lisää ja arvostamaan omia kokemuksiani ja tarpeitani. - Etäasiakas

Asiakaslähtöinen ja joustava kertaterapia sopii hyvin:

- yksilötapaamiseen
- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa
- perheelle
- ryhmille
- työpaikoille

Kertaterapiamallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi. Suomessa uranuurtajana, kehittäjänä ja kouluttajana on ollut Lyhytterapiainstituutti. 

Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta yhtä tavallista on käydä terapiassa kerran ja tarpeen mukaan. 

Kertaterapia sopii hyvin myös pitempää psykoterapiaa odottaessa. 

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson