HYÖDYLLINEN KERTATERAPIA

Kertaterapia on 90 minuutin mittainen yhden kerran tapaaminen.

Kertaterapiaa voi kutsua myös ohjaukseksi, palaveriksi, valmennukseksi tai konsultaatioksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen. 

Kertaterapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja se sopii monenlaisiin aiheisiin ja ongelmiin, mietit sitten elämäntilannettasi, vointiasi, jotain ongelmaa tai työhön liittyviä asioita.

Kertaterapia sopii:
- yksilötapaamiseen
- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa
- perheelle
- ryhmille
- työpaikoille

Kertaterapia (single session therapy) syntyi, kun tutkittaessa huomattiin, että jo yksi terapiatapaaminen on hyödyllinen. Mallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi. Suomessa ratkaisukeskeistä kertaterapia-menetelmää kouluttaa Lyhytterapiainstituutti.

Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta yhtä tavallista on käydä terapiassa kerran, pari ja tarpeen mukaan. Kertaterapia sopii hyvin myös pitempää psykoterapiaa odottaessasi. 

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson