Kertaterapia

HYÖDYLLINEN KERTATERAPIA 

Yksikin terapiatapaaminen on todettu tutkimuksissa hyödylliseksi. 

Kertaterapia on 90 minuutin mittainen yhden kerran tapaaminen netissä, puhelimella tai Suupohjassa Isojoella. Kertaterapiaa voidaan kutsua myös ohjaukseksi, valmennukseksi, palaveriksi tai konsultaatioksi, joka on luonteeltaan terapeuttinen. 

Koin rohkaisua ja asioiden selkiytymistä. Tapaaminen auttoi mua ymmärtämään itseäni lisää ja arvostamaan omia kokemuksiani ja tarpeitani. - Etäasiakas

Kertaterapia sopii hyvin:

- yksilötapaamiseen
- puolison, kumppanin, ystävän tai perheenjäsenen kanssa
- perheelle
- ryhmille
- työpaikoille

Kertaterapian mallia on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi. Suomessa ratkaisukeskeistä kertaterapiatyötä kouluttaa Lyhytterapiainstituutti.

Terapiaa ajatellaan usein pitkänä prosessina, mutta yhtä tavallista on käydä terapiassa juttelemassa kerran, pari ja tarpeen mukaan. 

Kertaterapia sopii hyvin myös pitempää psykoterapiaa odottaessa. 

Ihmisten ongelma ei ole se, että he eivät tiedä, mitä ongelmalle pitää tehdä. Ongelma on se, että he eivät tiedä tietävänsä. - Milton H. Erickson