RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Työnohjaus lisää tutkitusti

- työhyvinvointia

- työssä onnistumista

 - asiakastyytyväisyyttä 

Työnohjaus sopii kaikille ammattialoille ja opiskeluun.

"Sain jäsenneltyä ajatuksiani ja tosi paljon varmuutta käymästämme keskustelusta, suuri kiitos siitä!"


Tarjoan ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työnohjausta (STOry). Teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksia etänä, Etelä-Pohjanmaalla ja lähiseudulla sopimuksen mukaan. 


Voit sopia kertatapaamisen tai pitemmän työnohjauksen.


Erityisalat: esihenkilö- ja johtamistyö, palvelualat, päihdetyö, sosiaaliala, psykososiaalinen työ, julkinen sektori, kirjastoala, työhyvinvointi, mielenterveys ja päihteet työssä, johtamisviestintä, ratkaisukeskeiset perustaidot, ratkaisukeskeinen johtaminen ja esihenkilötyö. 

Kysy myös koulutuksia.

Työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät aiheet ovat jo pitkään olleet kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteitani. Kysy lisää 


Hinnat:

Yksilötyönohjaus 120 €/90 min 

Muu työnohjaus ja työpaikka- ja yrityskäynnit sopimuksen mukaan