Hyvinvointiin ja työhön

Terapiaa ja työnohjausta Isojoella Suupohjassa. Myös verkkoterapia ja puhelinterapia. 

Työnohjausta Suupohja, Kankaanpään seutu. Myös etätyönohjaus.


Miksi terapiaa?

Haluat voida paremmin. 

Haluat apua ongelmaan, haluat muutosta.

Haluat puhua mieltä painavista asioista. 

Haluat miettiä elämääsi, tilannettasi, itseäsi, tunteitasi.

Haluat lisätä itsetuntemustasi.  

Haluat kokeilla terapiaa. 


Mitä terapia on?

  Terapiassa voit puhua luottamuksellisesti mistä tahansa aiheesta tai ongelmasta. Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen, keinojen ja voimavarojen löytäminen elämän eri tilanteissa.  
  Voit sopia yhden terapiatapaamisen tai voimme työskennellä pitempään ja tavoitteellisesti aiheesi mukaan. Voit sopia terapian myös yhdessä ystävän, puolison, kumppanin tai perheenjäsenen kanssa. 
  Tyypillinen asiakas terapiassa voi olla kuka tahansa. Terapiatyössä ja harjoitteluissa olen työskennellyt erityisesti nuorten aikuisten, opiskelijoiden ja työikäisten naisten kanssa. Juttelun ja kehittelyn aiheet ovat olleet hyvin erilaisia ja liittyneet myös erilaisiin elämäntilanteisiin. 
   - Jaksaminen, stressi; väsymys; kriisit
   - Hyvinvointiitsetunto; tunteet; ihmissuhteet

   - Työssä jaksaminen; työhön ja opiskeluun liittyvät aiheet   

   - Masennus; ahdistus; paha olo; mieltä painavat tunteet ja ajatukset 

   - Riippuvuudet; juominen ja päihteet ongelmana; läheisriippuvuus

   - Henkinen väkivalta, kiusaaminen; läheisten ja ystävien itsemurhasta toipuminen; itsemurha-ajatukset


  PALVELUT

  Kertaterapia hyödyllinen yhden kerran terapia avuksi eteenpäin (90 min.)

  Lyhytterapia ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, kognitiivinen skeematerapia, tarinallisuus, kerran tai pitempään (60 min.)

  Ratkaisukeskeinen valmennus ja ohjaus työhön, opiskeluun ja arkeen

  Skeematerapia, tunnelukot irti elämää ja hyvinvointia haittaavista negatiivisista tunteista, uskomuksista ja kehistä

  EFT-taputtelu stressiin ja negatiivisiin tunteisiin; EFT-itsetyöskentelyn opastus (Emotional Freedom Techniques, akupunktiopisteiden taputtelu)

Missä ja miten?

Isojoella Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla, n. 40 km Kankaanpäästä, Kauhajoelta ja Kristiinankaupungista; myös kotikäynnit.

Verkkoterapia ja puhelinterapia helposti ja nopeasti, missä oletkin.

Työnohjaus työhön ja johtamiseen liittyvät aiheet myös lähiseudulla. Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Teuva); Kankaanpää ja Pohjois-Satakunta.

Tervetuloa! Sirpa Länsivuorilyhytterapeutti, psykoterapeuttiset valmiudet, FM, jatko-opiskelija, informaatio-tutkimus ja johtaminenTERAPIAHINNAT:

 • Lyhytterapia 55 €/60 min. 
 • Kertaterapia 75 €/90 min. 
 • Tutustu terapiaan -tunti 45 €

Ryhmille luennot, koulutus, ryhmänohjaus: hyvinvointi, työhyvinvointi, ratkaisukeskeisyys, riippuvuudet; nuoret ja päihteet