Apua terapiasta?

28.01.2022

Erilaiset terapiamuodot ovat yksi keino lisätä omaa hyvinvointia ja löytää apua elämän ja mielen solmukohdissa. 

Terapian onnistumiseen vaikuttavat erityisesti terapeutin ja asiakkaan hyvä yhteistyösuhde ja vuorovaikutus riippumatta terapiasuuntauksesta. Sopivilla ja vaikuttavilla terapiamenetelmilläkin on kuitenkin väliä. Mietitkö terapiaa? Esimerkiksi seuraavat aiheet ovat tavallisia terapiassa ja siihen liittyen.

1. TUNTEET JA USKOMUKSET UUSIKSI Voimakkaat tunteet ja ajatukset voivat viedä ihmistä ja hänen elämäänsä vinksalleen. Pahoinvointi lisääntyy ja samat ongelmat toistuvat. Terapiassa näkymätön tulee näkyväksi, ongelmien jäsentäminen auttaa ratkaisuihin ja muutos on mahdollinen. 

2. STRESSI JA VAATIMUKSET UUVUTTAVAT ja saavat voimaan pahoin, myös fyysisesti. Aina on kiire ja mikään ei riitä. Kun on niin kiire, ettei ehdi pysähtyä, on aika pysähtyä. Miten paljon kiire tulee itsestä ja omista valinnoista, milloin paine tulee ulkoapäin? Mihin voit itse vaikuttaa, mihin et voi vaikuttaa, mihin voit ehkä vaikuttaa?

3. TABUT NURIN JA VAIKENEMISEN LOPPU Henkinen ja fyysinen väkivalta, seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö, kiusaaminen, alkoholismi ja riippuvuudet, itsemurhat, perheen ongelmat, mielenterveys. Pahoinvoinnin ja psyykkisten oireiden takana ovat usein vaietut aiheet, häpeä ja vaikeneminen. Mieli kuormittuu vaikenemisesta, häpeästä, huonosta kohtelusta ja väkivallasta. Onneksi ajat muuttuvat ja vaikeistakin asioista puhutaan yhä avoimemmin, jolloin leimat haalistuvat ja on tavallista jakaa elämän vaikeuksia. Vaikeudet koskettavat joka tapauksessa meitä kaikkia. Puhuminen ja yhdessä jakaminen on ensimmäinen askel kohti ratkaisuja ja muutosta. 

4. YKSINÄISYYS, ERILAISUUS, KIUSAAMINEN Ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunne on tavallista niin joukossa kuin sen ulkopuolellakin. Kun kiusaamisesta on kyse, ihminen on ihmiselle peto. Älä vaikene. Pysäytä kiusaaja. Pyydä apua. Auta. Ja huomaa yksinäisyys. Yksinäisyyttä helpottaa jo muutama ystävällinen sana. 

5. ERIARVOISUUS Hyvinvoinnin ja tasa-arvon Suomessa pahoinvointikin on tavallista ja eriarvoisuutta riittää, mikä lisää henkistä pahoinvointia. Terapia ei ole oikotie onneen, mutta terapiatakuu, jossa terapiapalveluja ja ammattimaista keskusteluapua saisi jokainen nopeasti ja helposti lisäisi kaiken ikäisten hyvinvointia ja vähentäisi ongelmien kasautumista. Terapiaa ja apua saa vaihtelevasti ja epätasa-arvoisesti.

6. PARISUHDE on Minä + Me. Jokaisen on hoidettava oma tonttinsa ja hyvin/pahoinvointinsa; yhdessä hoidetaan ja rakennetaan yhteistä tonttia.

7. RIIPPUVUUDET Riippuvuuden tunnistat siitä, että jokin asia hallitsee sinua. Voit keksiä kaikenlaisia selityksiä ja kieltää asian tai yrittää lopettaa, mutta riippuvuus vie ja sinä vikiset. Alkoholi, päihteet, lääkkeet, ruoka, pelit, ihmissuhteet, seksi, some, työ, shoppailu, liikunta... Riippuvuudesta irtaantuminen kannattaa, sillä vapaus ja uusi, oman näköinen elämä ja sen hallinta palkitsevat. 

8. YKSILÖKESKEISYYDESTÄ YHTEISEEN HYVÄÄN Oman navan ympäriltä on vaikea löytää loputtomasti merkitystä ja hyvinvointia elämälle. Vapaaehtoistyö, hyväntekeväisyys, vertaistoiminta, teot muiden iloksi ja yhteiseksi parhaaksi tekevät hyvää niin antajalle kuin saajallekin. Ykkösaiheita nyt on ilmastonmuutos, joka myös ahdistaa. Hyvä että ahdistaa, sillä muuten ei tapahtuisi muutosta emmekä tekisi mitään. Sama on meidän ihmisten kanssa. Vasta kun olemme selkä seinää vasten, ongelmat suuria, olo sietämätön ja mitta täysi, teemme jotain, löydämme rohkeutta lähteä muutoksen tielle. Tekojen aika on nyt, ei huomenna. 

9. MIELTÄ TULEE HOITAA ja huoltaa samoin kuin kehoa. Hoitaminen voi olla hyviä ihmissuhteita, luonnossa liikkumista, lepoa, virkistystä, harrastuksia, aivotyötä... Mieli reagoi huonoihin ja toimimattomiin asioihin ja taakkoihin pahalla ololla ja erilaisella oireilulla. Ihminen on kokonaisuus ja hyvä mieli edistää fyysistä terveyttä yhtä lailla kuin fyysisen terveyden hoitaminen edistää mielen terveyttä. Millaisia viestejä kehosi ja mielesi antaa tänään? Myös olosuhteet sekä sosiaalisen ja fyysisen ympäristön tekijät vaikuttavat paljon mielen hyvin- ja pahoinvointiin. 

10. MIKÄ ON OIKEAA JA HYVÄÄ TERAPIAA? Terapiamuotoja ja suuntauksia on paljon ja hyvinkin erilaisia, toisaalta eri terapiamuodoissa on useita yhteneväisyyksiä ja ne kehittyvät jatkumona. Oikeassa terapiassa terapeutti on koulutettu ja tarjoaa koulutuksensa mukaista terapiaa. Hyvän ja itsellesi sopivan terapian tunnistat siitä, että siitä on sinulle iloa ja hyötyä. Yhteistyö terapeutin kanssa toimii, tulet kuulluksi ja saat apua, askelia, eväitä ja oivalluksia tielläsi ja eteenpäin.

Terapeuttista, auttavaa ja mieltä hoitavaa voi olla myös jokin aivan muu kuin terapia. Terapiaa kannattaa kuitenkin kokeilla, jos olet pitkään miettinyt sitä, voit huonosti tai etsit ratkaisua.

Tärkein pääomamme on oma mieli, hoidetaan sitä. Ja aina on toivoa, aina on keinoja, kun vain löydämme ne!

Varaa aika