Mielen ja kehon hyvinvointia

21.10.2018

Se päivä, kun puhumme mielen hyvinvoinnista, terveydestä ja hoidosta samalla tavalla kuin fyysisen kehomme terveydestä ja hoidosta, ei ole vielä. Mutta se päivä lähestyy. 

Fyysinen ja muu suorittaminen elämässä on meille tuttua ja turvallista, ja se on myös kulttuurissamme korkealle arvostettua ja kiiteltyä, mutta mielen hyvinvointi ja mielen terveyden hoitaminen on muutakin kuin näkyvää suorittamista ja tuloksia. Onneksi mielen hyvinvointi on kuitenkin nousemassa yhä tärkeämmäksi ja näkyvämmäksi aiheeksi samalla myös arkipäiväistyen. 

MIELIKIN VÄSYY 

Samalla tavalla kuin fyysinen keho rasittuu ja voi huonosti, mielikin väsyy, alkaa voida huonosti ja oireilla, kun se kuormittuu, kun se voi huonosti. Mielemme yrittää kertoa meille jotain, jota kannattaa kuunnella. Ja samoin kuin fyysinen kehomme, mielikään ei jätä meitä rauhaan, ennen kuin se tulee jotenkin kuulluksi, saamme taakan puretuksi ja keinoja jatkaa.

Mieltä voivat kuormittaa jatkuva stressi, hankala ja raskas elämäntilanne, vaikeudet perheessä ja ihmissuhteissa, työ- ja opiskelupaineet, ikävät tapahtumat ja huonot keinot ratkaista ongelmia ja pahoinvointia, kuten pakeneminen työhön ja päihteisiin. Mielen kuormittuminen tuntuu erilaisina oireina, joita hoidetaan liian usein lääkkeillä. Joskus, mutta harvemmin, mieli sairastuu niin, että lääkkeet ovat tärkeä osa hoitoa. Kuormitus tuntuu myös kehossa ahdistuksina, painon tunteena ja kipuina. 

Kun mieli voi huonosti,  kyse on useimmiten monen asian summasta, ei vain yhdestä tekijästä. 

Siksi myös mielen hoitaminen voi tarkoittaa useampia keinoja, useampia askelia, pieniä ja isoja. 

Aina ei ole helppoa tunnistaa ja sanoittaa omaa tai läheisen kuormaa ja pahoinvointia. Merkkejä, joita kannattaa kuunnella, ovat ärtymys, väsymys, mielialan lasku, ahdistuneisuus ja ongelmien lisääntyminen, tavallisesta poikkeava käytös. Elämän värit ja sävyt kapenevat, elämä on suorittamista ja selviytymistä, ilo ja mielihyvä vähenevät, on paha olla. 

MIELI KIITTÄÄ, KUN SE HUOMATAAN

Tie mielen hyvinvointiin voi kulkea monin tavoin. Jos mielen kuorma ei ole kovin raskas, voivat pysähtyminen, lepo, ystävät ja tuttavat, mieltä virkistävä tekeminen tai tilanteen tutkiminen ja itsensä kuuntelu auttaa. Miten voin? Mihin tarvitsen muutosta? Mitä voin tehdä? Mistä saisi apua? 

Voimme myös hellittää vaatimuksista ja olla armollisempia itseämme ja toisiamme kohtaan, jolloin mielikin rentoutuu. 

Kun omat konstit eivät riitä, hyvä keino on kysyä ja hakea apua. Fyysisiin vaivoihin haemme hyvin apua ja hoitoa. Ympäristö ja läheisemmekin kannustavat siihen ja jo ennaltaehkäisemme kehon vaivoja monin tavoin liikunnalla ja erilaisilla hoidoilla. Kynnys hoitaa omaa mieltä on liian usein liian korkea ja sitä pitkitetään, vaikka kyseessä on tärkein asiamme. Sopivaa apua ei ole usein edes helppoa löytää ja saada.

Jostain on hyvä aloittaa ja vaihtoehtoja löytyy etsimällä, kysymällä ja kokeilemalla. 

TERAPIA AVUKSI? 

Terapialla (kreik. therapeia) tarkoitetaan hoitoa, parantamista, parempaa. Terapiamuotoja on erilaisia kuten kehon hoitoakin ja niiden suhteen kannattaa olla myös kriittinen. Sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle, toimiiko tämä terapia niin, että saan apua? Onnistuneessa terapiassa mieli saa tulla kuulluksi ja terapiatapaaminen tai pitempi terapia voi antaa apua ja keinoja eteenpäin aivan kuten saamme apua kehon vaivoihin hierojalla, jumpassa ja lääkärillä. 

Jos mieli jumittaa, olo on kehno, stressi pitkittyy ja ongelmat kasautuvat, kannattaa rohkeasti kokeilla myös erilaisia terapiamuotoja. 

Mielemme on yhtä arvokas kuin kehomme ja mielessämme asuu myös minuus, minä. Miten minä voin tänään, mitä minulle kuuluu? Kun mieli voi riittävän hyvin, minäkin voin hyvin ja elämä maistuu - kehoa unohtamatta, sillä mieli ja keho toimivat yhdessä. 

TERAPIATARINOITA

Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?