Mielen hyvinvointia

10.01.2022

Päivä, että puhumme mielen hyvinvoinnista ja terveydestä samalla tavalla kuin fyysisestä terveydestä, lähestyy. Mieltä kuunnellaan ja hoidetaan kuten fyysistä kehoa. Ihmisen terveys on kokonaisvaltaista ja mielen ja kehon terveys kietoutuvat toisiinsa. 

Mielen ongelmia kannattaa ennaltaehkäistä, joka päivä. Mitä päivärytmiisi sisältyy? Millaisia ihmissuhteet ovat? Voitko toteuttaa itseäsi, mistä hyvä mieli tulee? Kannatko jotakin taakkaa, olisiko aika puhua?

MIELIKIN VÄSYY 

Samalla tavalla kuin fyysinen keho rasittuu ja voi huonosti, mielikin väsyy, alkaa voida huonosti ja oireilla, kun se kuormittuu. Mielemme yrittää kertoa meille jotain, jota kannattaa kuunnella. Samalla tavoin kuin fyysinen kehomme, mielikään ei jätä meitä rauhaan, ennen kuin se tulee jotenkin kuulluksi ja hoidetuksi, saamme taakan puretuksi, apua oireisiin ja keinoja jatkaa.

Mieltä voivat kuormittaa jatkuva stressi, hankala ja raskas elämäntilanne, vaikeudet perheessä ja ihmissuhteissa, työ- ja opiskelupaineet, ikävät tapahtumat ja huonot keinot ratkaista ongelmia ja pahoinvointia, kuten pakeneminen työhön ja päihteisiin. Mielen kuormittuminen tuntuu erilaisina oireina, joita hoidetaan liian usein lääkkeillä ja liian harvoin terapeuttisesti hoitavilla keinoilla, joita on useita. Joskus, mutta harvemmin, mieli sairastuu niin, että lääkkeet ovat tärkeä osa hoitoa. Mielen kuormitus tuntuu myös kehossa ahdistuksina, masennuksena, vireyden puutteena tai ylikierroksina, painon tunteina ja kipuina. 

Kun mieli voi huonosti,  kyse on useimmiten monen asian summasta, ei vain yhdestä tekijästä. 

Siksi myös mielen hoitaminen tarkoittaa yleensä useampia keinoja, useampia askelia, pieniä ja isoja. 

Aina ei ole helppoa tunnistaa ja sanoittaa omaa tai läheisen kuormaa ja pahoinvointia. Merkkejä, joita kannattaa kuunnella, ovat pitkittynyt ärtymys, väsymys, mielialan lasku ja apeus, ahdistuneisuus, ongelmien lisääntyminen ja tavallisesta poikkeava käytös. Elämän värit ja sävyt kapenevat, elämä on suorittamista tai selviytymistä. Ilo, keveys ja mielihyvä vähenevät. 

MIELI KIITTÄÄ, KUN SE HUOMATAAN

Tie mielen hyvinvointiin voi kulkea monin tavoin. Jos mielen kuorma ei ole kovin raskas, pysähtyminen, lepo, virkistys, ystävät ja tuttavat auttavat. Tilanteen hyväksyminen, tutkiminen ja itsensä kuuntelu auttavat. Miten voin? Mihin tarvitsen muutosta? Onko tilanne pitkittynyt? Mitä voin tehdä? Mistä saan apua?  

Liiallisista vaatimuksista kannattaa hellittää, vähempikin riittää. Haitalliset ajattelun ja toiminnan kehät kannattaa tunnistaa. Taistelua enemmän auttaa hyväksyminen.

Kun omat konstit eivät riitä ja tilanne ei muutu, juttele luotettavalle ihmiselle, kysy ja hae apua. Sopivaa apua ei ole aina helppo löytää, mutta ota ensimmäinen askel ja kokeile erilaisia tapoja. 

Vaihtoehtoja löytyy etsimällä, kysymällä ja kokeilemalla. 

TERAPIA AVUKSI? 

Terapialla (kreik. therapeia) tarkoitetaan hoitoa, parantamista, parempaa. Terapiamuotoja on erilaisia, kuten kehon hoitojakin. Kokeilisinko terapiaa etänä vai lähellä? Sopiiko tämä terapiamuoto ja terapeutti minulle? Toimiiko tämä terapia niin, että saan apua, pääsen vähitellen eteenpäin?

MUISTA ITSEÄSI TÄNÄÄN

Miten voit tänään, mitä sinulle kuuluu? Miten mielesi voi, mitä se tarvitsee? Mitä teet tänään, että mielesi voi hyvin ja paremmin? Mikä estää voimasta hyvin, mikä lisää hyvinvointia?

Mikä terapiassa auttaa vai auttaako mikään?